Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 december 2017
Gelijke monniken, gelijke kappen

Gelijke monniken, gelijke kappen

In de voormalige gemeentes Schijndel en Sint-Oedenrode werden kerken en religieuze gebouwen vrijgesteld van het betalen van rioolheffing. In de voormalige gemeente Veghel was dit niet zo. D66 diende een amendement in samen met SP, PvdA en VVD waarin zij verzochten om dit onderscheid in gemeente Meierijstad af te schaffen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Zo’n…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 18 november 2017
145 pagina’s aan….

145 pagina’s aan….

De begroting. Een boekwerk van 145 pagina’s. De eerste echte begroting voor onze nieuwe gemeente. Het is een belangrijk instrument voor de raad. Althans, dat hoort het te zijn. D66 vindt het toch een klein rommeltje. Het blonk in ieder geval niet uit door helderheid en transparantie. Het is vooral een verzameling van al besloten…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 oktober 2017 maandag 9 oktober 2017 vrijdag 6 oktober 2017
Van fouten moet je leren

Van fouten moet je leren

We maken even een stapje terug in de tijd. Veghel had nog een eigen gemeenteraad. Deze raad moest een besluit nemen over de bouw van 97 woningen aan de rand van De Bunders. De raad stemde voor het plan, onder lichtelijke druk van de toenmalige wethouder, die dreigde met mogelijke schadeclaims. De Raad van State…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 september 2017 vrijdag 15 september 2017
De wethouder moet aan de bak

De wethouder moet aan de bak

De Seniorenraad deed woensdagavond zijn beklag over de manier waarop het behandeld wordt door het college van B&W. Alle fracties werden uitgenodigd voor een gesprek. Hieruit bleek dat de Seniorenraad zich niet serieus genomen voelt. Zelfs woorden zoals ‘getraineerd’ en ‘gepest’ kwamen voorbij. Dit komt voort uit een voorstel van het college om de Seniorenraad…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 juli 2017 vrijdag 14 juli 2017 woensdag 12 juli 2017
Nee tegen de megastal

Nee tegen de megastal

D66 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit bleek bijvoorbeeld al aan de motie waarin werd opgeroepen tot een integraal landbouw – en duurzaamheidsbeleid. De motie is toen ingetrokken omdat het college beloofde dat dit terug zou komen in het mijlpalendocument: een uitwerking van het coalitieakkoord waar in beschreven staat wat het college de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 juni 2017 zaterdag 24 juni 2017 donderdag 22 juni 2017
Wat doet die gasleiding daar?

Wat doet die gasleiding daar?

Het is geen verkeerd idee hoor. Dat nieuwe voorstel van het College van B&W betreft de opwaardering van de N279. Sterker nog, D66 is blij dat het college niet zomaar akkoord is gegaan met het idee van de provincie. Betekent dit dan dat D66 ‘voor’ gaat stemmen in de raadsvergadering van 22 juni? Nee, want…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 juni 2017 dinsdag 13 juni 2017
D66 neemt geen deel aan debat en besluitvorming transformatie jeugdzorg

D66 neemt geen deel aan debat en besluitvorming transformatie jeugdzorg

De transformatie van de jeugdzorg staat 22 juni op de agenda tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad. Fractievoorzitter Marrik van Rozendaal laat weten dat D66 geen deel zal nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over dit onderwerp. Van Rozendaal werkt zelf als directeur/bestuurder bij een regionale onderwijsinstelling, onder andere in de jeugdhulpverlening. Hij vindt zich hierdoor te nauw…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 mei 2017 woensdag 17 mei 2017
Blijft u er even bij?

Blijft u er even bij?

Daar gaan we dan: “Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 mei 2017
Duurzaamheid voorop

Duurzaamheid voorop

D66 Meierijstad maakt zich ernstig zorgen over de vertragingen die er zijn opgelopen rondom de vergunningverlening voor het Zwijsenhof in Veghel. In maart van dit jaar heeft de heer Kristen van De Woningbeheerder zich uitgelaten over het negatieve advies van de welstandscommissie. Team Meierijstad gaf daardoor al eerder aan het idee te hebben…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 april 2017 donderdag 6 april 2017 vrijdag 31 maart 2017 zaterdag 11 februari 2017 zaterdag 4 februari 2017