Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 juli 2017 vrijdag 14 juli 2017 woensdag 12 juli 2017
Nee tegen de megastal

Nee tegen de megastal

D66 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit bleek bijvoorbeeld al aan de motie waarin werd opgeroepen tot een integraal landbouw – en duurzaamheidsbeleid. De motie is toen ingetrokken omdat het college beloofde dat dit terug zou komen in het mijlpalendocument: een uitwerking van het coalitieakkoord waar in beschreven staat wat het college de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 juni 2017 zaterdag 24 juni 2017 donderdag 22 juni 2017
Wat doet die gasleiding daar?

Wat doet die gasleiding daar?

Het is geen verkeerd idee hoor. Dat nieuwe voorstel van het College van B&W betreft de opwaardering van de N279. Sterker nog, D66 is blij dat het college niet zomaar akkoord is gegaan met het idee van de provincie. Betekent dit dan dat D66 ‘voor’ gaat stemmen in de raadsvergadering van 22 juni? Nee, want…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 juni 2017 dinsdag 13 juni 2017
D66 neemt geen deel aan debat en besluitvorming transformatie jeugdzorg

D66 neemt geen deel aan debat en besluitvorming transformatie jeugdzorg

De transformatie van de jeugdzorg staat 22 juni op de agenda tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad. Fractievoorzitter Marrik van Rozendaal laat weten dat D66 geen deel zal nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over dit onderwerp. Van Rozendaal werkt zelf als directeur/bestuurder bij een regionale onderwijsinstelling, onder andere in de jeugdhulpverlening. Hij vindt zich hierdoor te nauw…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 mei 2017 woensdag 17 mei 2017
Blijft u er even bij?

Blijft u er even bij?

Daar gaan we dan: “Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 mei 2017
Duurzaamheid voorop

Duurzaamheid voorop

D66 Meierijstad maakt zich ernstig zorgen over de vertragingen die er zijn opgelopen rondom de vergunningverlening voor het Zwijsenhof in Veghel. In maart van dit jaar heeft de heer Kristen van De Woningbeheerder zich uitgelaten over het negatieve advies van de welstandscommissie. Team Meierijstad gaf daardoor al eerder aan het idee te hebben…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 april 2017 donderdag 6 april 2017 vrijdag 31 maart 2017 zaterdag 11 februari 2017 zaterdag 4 februari 2017