Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

‘It takes two to tango’

De wethouders van Meierijstad hebben gezegd dat ze graag samenwerken met alle partijen in de gemeenteraad. D66 op haar beurt wil graag samenwerken met dit college en deze coalitie. Soms lukt dat ook heel goed. De coalitiepartijen stemmen soms tegen voorstellen van het college en steunen soms moties van de oppositie. Het gaat niet vanzelf, maar soms worden ideeën van de raad door het college omarmd.

In twee gevallen vind ik dat de coalitie, dan wel de portefeuillehouder, niet goed omgaat met kritiek, vragen en initiatieven van de raad. Wethouder Van de Pas heeft nu twee keer een flink deel van de raad en oppositie genegeerd in haar wensen en signalen.

De manier waarop zij omgaat met veiligheid van kinderen in sportclubs en verenigingen getuigd van weinig doortastendheid en weinig gevoel voor urgentie bij de bescherming van onze jeugd. We moeten nog zeker een half jaar wachten voordat er iets concreets komt. Ik hoop oprecht dat dit getreuzel niet afgestraft wordt met een pijnlijk incident van misbruik dat in haar gezicht ontploft.

Ook een motie over peuteropvang, waarin 6 partijen met samen 14 zetels  (VVD, SP, PvdA, Hart voor Schijndel, Lijst Blanco en D66) invloed wilden op de discussie wanneer er nog subsidie gegeven kan worden aan peuterspeelzalen, werd door haar terzijde geschoven. We kregen t.z.t. wel een raadsinformatiebrief.  Ze had er overduidelijk geen zin in om rekening te houden met 14 gekozen volksvertegenwoordigers. Tsja, zo wordt samenwerken wel heel moeilijk. “It takes two to tango”.