Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 januari 2018

Aandacht voor openbaar onderwijs graag

In december kwamen de nieuwe statuten van SAAM in de gemeenteraad. SAAM is een stichting waar het openbaar basisonderwijs in Meierijstad onder valt. Met uitzondering van Schijndel, want daar valt het openbaar basisonderwijs onder SKOPOS. Met de nieuwe stichting SAAM komt het openbaar onderwijs in Meierijstad letterlijk op afstand te staan van de gemeente. Dat is op zich niet erg maar het moet wel duidelijk zijn dat de gemeente uiteindelijk eindverantwoordelijk blijft voor het openbaar onderwijs in Meierijstad. Onze indruk is dat dit college zich daar niet zo van bewust is. Daarom heeft D66 vragen hierover gesteld:

  • Op welke wijze is de positie en identiteit van het openbaar basisonderwijs in Meierijstad verankerd in de visie op het basis onderwijs?
  • Is er in de gesprekken met de schoolbesturen nadrukkelijk aandacht besteed aan openbaar onderwijs ten aanzien van identiteit en huisvesting van openbaar onderwijs?
  • Op welke wijze heeft het college hierbij de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor openbaar onderwijs inhoud en vorm gegeven?
  • Welke visie heeft het college op openbaar basisonderwijs?
  • Hoe zorgt het college ervoor dat ondanks het feit dat de bestuurlijke deelname op afstand gezet is, de belangen van het openbaar basis onderwijs bewaakt worden?
  • Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over het openbaar basisonderwijs, nu de rapportage in de begroting via de verbonden partijen (mogelijk) wegvalt?

Dit college maakt zich erg druk over goed onderwijs in de kleine kernen (en dat is iets anders dan scholen in kleine kernen). Het zou het college sieren als ze dat ook deden over goed openbaar onderwijs in Meierijstad. We gaan er bovenop zitten om openbaar onderwijs in Meierijstad veilig te stellen.