Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 december 2017

D66 in de bres voor openbaar onderwijs

Twee stichtingen voor bijzonder en openbaar onderwijs (SKBO en OOG) fuseren tot de nieuwe stichting Saam. De statuten van de nieuwe stichting werden in de raad van 14 december behandeld. In het fusieproces is het medezeggenschapsorgaan kritisch geweest op zaken als identiteit van openbaar onderwijs, consequenties voor het openbaar onderwijs op lange termijn en de positie  van het personeel in het openbaar onderwijs. Omdat de fusie per 1 januari 2018 in moet gaan is dit nu een fait accompli. Dat samenwerken noodzakelijk is, is voor D66  helder.

De zorg voor openbaar onderwijs ligt bij de gemeente. Daarom kwamen de statuten ook in de raad. Helaas wordt met dit voorstel de bestuurlijke kant van het openbaar onderwijs, letterlijk en figuurlijk op afstand geplaatst. Letterlijk omdat het bestuur in Oss zal huisvesten en figuurlijk omdat door deze verhuizing, de invloed van de politiek op het bestuur ook kleiner zal worden. D66 betreurt de beperkte democratische discussie hierover en heeft in de raad de hoop uitgesproken dat in de visie op basisonderwijs in de kernen van Meierijstad  ook een visie op openbaar onderwijs opgenomen wordt. Wij zullen hierover in 2018 een motie indienen.

Op 8 februari staan de nieuwe statuten van het samenwerkingsbestuur SKOPOS op de agenda. Katholiek en openbaar onderwijs. Instemming is dan ook aan de raad. D66 gaat er vanuit dat die statuten wel de aandacht en bestuurlijke/democratische voorbereiding krijgen die de pluriformiteit van basisonderwijs Meierijstad verdient.

Gezien het moment van deze stemming kan D66 nu eigenlijk niet anders dan instemmen. Dit zullen we dan ook doen. Met gezonde tegenzin en hoop op een democratischer proces de volgende keer. Openbaar onderwijs is een groot goed en verdient aandacht en garanties vanuit de gemeente.