Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 november 2017

Voortschrijdend inzicht: hoe staan we er nu voor?

Volgend jaar wordt er bezuinigd op het budget voor voorschoolse voorzieningen om te achterhalen of kinderen al onderwijsachterstanden hebben. Het budget wordt verlaagd van 693.000 euro naar 617.000 euro. Omdat D66 niet graag voor verrassingen komt te staan, willen we graag nu al onderzoeken wat voor impact deze bezuiniging van 76.000 euro kan hebben. Daarom hebben we wat vragen gesteld aan het college.

Zo willen we bijvoorbeeld graag weten hoeveel budget van 2017 er op dit moment al is uitgegeven en wat de verwachtte uitgave zal zijn aan het einde van het jaar. Hoe is dit budget verdeeld? Zijn er afgelopen jaar knelpunten geweest die ontstaan zijn uit een tekort aan budget en vooral: komen kinderen met onderwijsachterstand iets tekort of krijgen ze te weinig ondersteuning omdat het huidige budget dit niet toelaat?

Na deze antwoorden hopen we te kunnen inschatten wat de bezuiniging voor volgend jaar gaat betekenen. Wellicht kunnen we dan vooraf ook al nadenken over het voorkomen van eventuele problemen.