Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 oktober 2017

Vragen kost geen geld, maar loont wel

In de gemeenteraad van 12 oktober was duurzaamheid een prominent thema. D66 had om mondelinge antwoorden gevraagd van het college op vragen over het duurzaam hergebruik van bestaande gebouwen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er vanuit de gemeente positief meegewerkt om oude gebouwen te behouden, maar ook energieneutraal te maken? Ons burgercommissielid Gea van Zutven had zich hierin vastgebeten. Zij stelde onder meer vragen over wat de gemeente kan doen om bij de herontwikkeling van het gemeentehuis in Schijndel en het ziekenhuis in Veghel ervoor te zorgen dat duurzaamheid en energieneutraal zijn, een echte kans krijgen en niet kapot worden geregeld door welstand.

De antwoorden waren positief. Het college zal in het eerste kwartaal van 2018 komen met nieuw beleid op het gebied van welstand, waarin duurzaamheid veel beter meegewogen wordt dan op dit moment het geval is. Bovendien wil de gemeente voorwaarden gaan stellen bij verkoop van grond en gebouwen dat bij eventuele (her)ontwikkeling duurzaamheid een rol speelt. Prima antwoorden van de wethouder.

In het verlengde van deze vragen hebben we ook nog aan het college gevraagd of ze het welstandsadvies voor het Zwijsen College naast zich neer wilden leggen en wel toestemming te geven om zonnecollectoren aan de gevels te hangen. Wethouder Van den Boogaard deed die toezegging. Terecht wees hij op het feit dat de afwijzing gebaseerd was op de huidige regelgeving, maar hij voelde aan dat de gemeenteraad, en naar onze mening ook de burgers van Meierijstad, de huidige regels ouderwets en achterhaald vinden. Daarmee is de weg vrij om Het Zwijsen College een duurzaamheidsproject van internationale allure te laten worden en dus binnen een half jaar nieuwe welstandsregels te gaan maken. Het gemeentehuis in Schijndel en het oude ziekenhuis in Veghel kunnen daarvan dan meteen profiteren.

Daarna werd er ook nog de subsidieverordening verduurzaming bestaande woningen aangenomen. De motie van CDA, Hart voor Schijndel en D66 heeft ervoor gezorgd dat voor isolatie, zonnepanelen en zonneboilers woningbezitters een bijdrage kunnen krijgen van de gemeente.

Door vragen te blijven stellen en door samenwerking met andere partijen zijn er nu twee stappen gezet naar een duurzaam Meierijstad. Vragen stellen loont!