Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 september 2017

Meierijstad en duurzaamheid: dat wil nog niet zo

Dat D66 fanatiek is als het over duurzaamheid gaat, is hopelijk geen geheim meer. Daarom blijven we er ook voor opkomen. Zo ook bij het Zwijsenpark. Het college heeft de omgevingsvergunning afgewezen op advies van de welstandscommissie. Geen zonnecollectoren dus. Aanzicht gaat boven duurzaamheid. Dat is toch raar als je bedenkt dat het college in het Mijlpalendocument van de gemeente letterlijk zegt: “Meierijstad heeft een voorbeeldfunctie op het terrein van duurzaamheid en draagt dit actief uit. Duurzaamheid is een van de toetsstenen van alle beleid”. Laten we daar dan eens mee beginnen, met dat actief uitdragen. En zie het dan niet als een keuze tégen de welstandscommissie, maar een keuze vóór duurzaam beleid. Voor nu en vooral voor de toekomst. En daarom, allerbest college, vraagt D66 jullie: denken jullie er alsjeblieft nog een keer over na?

Heel goed hebben ze niet nagedacht na onze vraag. In de raadsvergadering van donderdagavond vertelde wethouder Van den Bogaard dat de welstandscommissie genoeg expertise heeft omtrent duurzaamheid en dat dit onderwerp voldoende meegewogen is in het besluit. D66 heeft hier haar twijfels over en gaat dit nader onderzoeken. Ondertussen zijn we erg benieuwd naar wat er nu besloten gaat worden. De volgende raadsvergadering zal wethouder Van Rooijen zijn visie geven op duurzaamheidsbeleid bij het hergebruik van gebouwen. Hopelijk wordt daarin duidelijk hoe Meierijstad die voorbeeldfunctie gaat krijgen.