Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 september 2017

De wethouder moet aan de bak

De Seniorenraad deed woensdagavond zijn beklag over de manier waarop het behandeld wordt door het college van B&W. Alle fracties werden uitgenodigd voor een gesprek. Hieruit bleek dat de Seniorenraad zich niet serieus genomen voelt. Zelfs woorden zoals ‘getraineerd’ en ‘gepest’ kwamen voorbij. Dit komt voort uit een voorstel van het college om de Seniorenraad onderdeel te maken van de Adviesorgaan Sociaal Domein in de vorm van een werkgroep. De Seniorenraad gaf duidelijk aan zich niet te willen binden aan zo’n officieel adviesorgaan. Nu is het aan wethouder Witlox om de banden te herstellen. Fractievoorzitter Marrik van Rozendaal geeft aan: “We hebben de goede bedoelingen van de wethouder gezien en daarom zijn we er van overtuigd dat dit goed komt. De wethouder moet nu duidelijkheid gaan scheppen.”