Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

Nee tegen de megastal

D66 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit bleek bijvoorbeeld al aan de motie waarin werd opgeroepen tot een integraal landbouw – en duurzaamheidsbeleid. De motie is toen ingetrokken omdat het college beloofde dat dit terug zou komen in het mijlpalendocument: een uitwerking van het coalitieakkoord waar in beschreven staat wat het college de komende vijf jaar gaat doen.

In dat mijlpalendocument staat inderdaad wat over landbouw en duurzaamheid. Namelijk dat er in 2017 en 2018 een programma ‘vitaal buitengebied’ zal worden opgesteld. Dit programma is er nu nog niet. D66 vraagt zich dan ook af waarom we nu moeten gaan beslissen over een megastal, een onderwerp dat duidelijk thuishoort in het programma. In het programma dat er nu dus nog niet is.

Daarnaast staat natuurlijk buiten kijf dat D66 tegen de megastal in Nijnsel is. Ja, D66 is een partij die zich profileert als een partij met een meedenkend vermogen maar dit plan klopt gewoon aan meerdere kanten niet.

De aanvrager van de megastal in Nijnsel, heeft nauwelijks duurzaamheid in het plan betrokken. Het enige duurzame is de luchtfilter, die zo’n beetje standaard en verplicht is om het plan überhaupt te mogen indienen. Ook de GGD adviseert om op dit moment niet de beslissen over de megastal omdat je geen duidelijk beeld hebt van de effecten op de volksgezondheid. Denk daarbij ook nog even aan omliggende bedrijven die negatieve gevolgen kunnen ervaren van een megastal in de buurt.

Na al deze inhoudelijke argumenten om tegen de megastal te stemmen, is het wel heel bijzonder dat het college weinig, of eigenlijk niets doet met de maatschappelijke weerstand. De zaak wordt alleen maar juridisch aangevlogen. Er is geen enkele politieke en maatschappelijke afweging gemaakt door het college. En dat mag je toch eigenlijk wel verwachten. Helaas. Daarnaast adviseert de provincie om geen nieuwe stallen toe te staan maar dit advies doet er volgens het college blijkbaar ook niet toe.

Ja, de provincie heeft gezegd dat ze zich niet tegen de komst van megastal zal verzetten, maar alleen omdat ze daar geen rechtsmiddelen voor heeft. In diezelfde paragraaf zegt de provincie ook dat instemmen met een megastal tegen hun beleid indruist. In oktober 2016 heeft de provincie zelfs het volgende gezegd: “Wij adviseren de gemeente om als eerst in gesprek te gaan met de ondernemer en samen te bekijken of de aanvraag niet kan worden ingetrokken, aangepast of de besluitvorming kan worden uitgesteld. Wanneer er desondanks sprake is van een ongewenste risicovolle ontwikkeling, dan vragen wij de gemeente om zich tot het uiterste in te spannen om deze te voorkomen.”

Volgens D66 wil buiten de initiatiefnemer, en blijkbaar dit college, niemand die megastal. Echt niemand. Dan ontploft de zaak bij de omwonenden en praten we over het vertrouwen van de burger in de politiek.

Dit is een dossier van 12 jaar ellende. Als de raad instemt komt daar waarschijnlijk nog twintig jaar ellende bij. Deze stal zal de eerste zijn die gesaneerd moet worden als er nieuw beleid komt vanuit het rijk of de provincie. Want een stal als deze is nu al achterhaald. Het college schermt met het feit dat ze niet anders kunnen. En dat is niet waar. De gemeente kan nu besluiten wat zij wil.

Om nog twintig jaar ellende te voorkomen, dient D66 een motie in. Deze motie roept op tot mediation in deze zaak. De aanvrager, reactiegroep Bleieven, omwonenden en andere belanghebbenden moeten met elkaar in gesprek, onder begeleiding. Op deze manier kunnen er oplossingen bedacht worden die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zijn. Daarnaast wil D66 graag dat de gemeenteraad ieder half jaar op de hoogte wordt gebracht van eventuele vorderingen.

Aanstaande donderdag staat het onderwerp op de agenda voor de gemeenteraad. De uitkomst weten we nog niet maar D66 stemt in ieder geval tegen.