Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 juni 2017

Criminaliteit in buitengebied hoog in het vaandel

Een paar weken geleden stelde D66 vragen aan het college over de drugscriminaliteit op het platteland. De fractie is blij met de antwoorden van het college. Portefeuillehouder en burgemeester Fränzel geeft aan dat hij bekend is met het feit dat er vormen van drugscriminaliteit voorkomen in de buitengebieden van Meierijstad. Vanaf januari 2016 tot op heden zijn er vier hennepkwekerijen en twee drogerijen/knipperijen opgerold.

Daarnaast wordt er actief op signalen van drugscriminaliteit gereageerd. In de nog op te stellen kadernota Integrale Veiligheid en het handhavingsbeleid zal drugscriminaliteit in het kader van de aanpak ondermijning prioriteit krijgen.

Enkele vragen van D66 waren ook gericht op de aanrijdtijd van politie. Kan ze binnen 15 minuten ter plekke zijn? Fränzel antwoord hier ‘nee’ op. De doelstelling is om in negentig procent van de prio 1 meldingen op tijd ter plekke te zijn. In 2016 bleek dit in 78.5 procent ook echt te lukken. De burgemeester geeft aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de grootte van de gemeente en dat het hele basisteam Meierij hier mee te maken zal hebben. Toch geeft hij aan dat er op dit moment voldoende politiecapaciteit is door het slim inzetten van personen en middelen en het maken van keuzes. De politiecapaciteit ligt onder continue monitoring om zo steeds vaker wel binnen de aanrijdtijd ter plekke te zijn.

Het platteland van Meierijstad is voor D66 een van de speerpunten. Fractievoorzitter Van Rozendaal: “Wij zijn blij dat in het kader van veiligheid en criminaliteit goed gekeken wordt hoe het daarmee staat in Meierijstad. Je weet natuurlijk alleen wat je weet en je weet niet waar je geen zicht op hebt. Het stelt ons gerust dat het actief in de gaten gehouden wordt. Natuurlijk is het aantal van zes, eigenlijk wel zes te veel.”