Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

Wat doet die gasleiding daar?

Het is geen verkeerd idee hoor. Dat nieuwe voorstel van het College van B&W betreft de opwaardering van de N279. Sterker nog, D66 is blij dat het college niet zomaar akkoord is gegaan met het idee van de provincie. Betekent dit dan dat D66 ‘voor’ gaat stemmen in de raadsvergadering van 22 juni? Nee, want waar zeggen we dan eigenlijk ‘ja’ tegen?

Verrassing: er ligt een gasleiding op de plek waar eigenlijk de weg zou moeten komen parallel aan de Zuid-Willemsvaart richting Doornhoek. Uit tekeningen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) blijkt dat dit niet zomaar een gasleiding is, maar een hoofdaardgas – en transportleiding. Niet zo’n kleintje dus. De geplande parallelweg zou vanaf afrit Keldonk naar bedrijventerrein Doornhoek gaan om zo vrachtverkeer beter naar het bedrijventerrein te kunnen leiden. Is niemand deze leiding eerder tegengekomen? Eerst zal goed onderzocht moeten worden wat eventuele gevolgen van deze leiding zijn. Kan deze weg er dan wel zomaar komen en stel de gasleiding moet verlegd worden, wie gaat dat dan betalen?

Daarnaast weten we in het huidige voorstel van het college überhaupt niet wat de eigen kosten voor gemeente Meierijstad gaan zijn. Ook op het gebied van duurzaamheid laten de feiten nogal te wensen over. Zo is bijvoorbeeld fijnstof is niet meegewogen en ook is er geen zicht op het effect voor volksgezondheid.

Platform Ondernemend Meierijstad (POM) vertegenwoordigt 27.000 werknemers in Meierijstad. Het POM heeft aangegeven dat er ook voor hen nog te veel onduidelijkheid is om met het voorstel te kunnen instemmen. De lobby over de parallelstructuur aan de A50 is ook nog zo onzeker dat het POM dan wel graag een alternatief geboden wil krijgen als er binnen vijf jaar geen uitzicht of concrete plannen zijn op deze parallelweg richting De Dubbelen.

Volgens D66 is dit plan dus duidelijk nog niet klaar voor besluitvorming. Er zijn teveel onbekende factoren om hierover te kunnen stemmen. Daarom verzoekt D66 het college: vraag om meer tijd bij de provincie. Op deze manier kunnen we alle onbekende factoren uitzoeken. In de volgende ronde weten we dan waar (hopelijk) ‘ja’ tegen zeggen. Want echt, het idee is zo gek nog niet.