Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juni 2017

Drugscriminaliteit in Meierijstad

Drugscriminaliteit in Brabant is de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. In deze gevallen hebben we het vaak over locaties in buitengebieden of in leegstaande agrarische panden. Politie is hier vaak niet binnen de gangbare tijd van 15 minuten ter plaatse. De D66 fractie wil graag weten hoeveel er bekend is over de drugshandels in Meierijstad. Daarom stellen ze de volgende vragen aan het college van B&W:

 

– Is de portefeuillehouder bekend met vormen van drugscriminaliteit in het buitengebied van Meierijstad.

– Zo ja, wat is de omvang hiervan, hoeveel adressen betreft het dan? Welke soort criminaliteit betreft het?

– Is er sprake van actieve monitoring van mogelijke drugscriminaliteit?

– Is er sprake van actieve opsporing van drugscriminaliteit?

– Is de politie in Meierijstad in staat op binnen gangbare aanrijdtijd van 15 minuten ter plekke te zijn in het hele gebied van Meierijstad? Zo nee, wat zijn er dan specifieke knelpunten en welke initiatieven neemt de portefeuillehouder om dit wel te garanderen?

– Heeft de portefeuillehouder de indruk dat er voldoende politiecapaciteit beschikbaar is voor Meierijstad om veiligheids- en criminaliteitsproblemen in de breedste zin van het word het hoofd te bieden? Zo nee, wat gaat hij hier aan doen?