Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 mei 2017

Blijft u er even bij?

Daar gaan we dan: “Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op de vervoersvoorziening vervallen.”

Bent u er nog? Mocht dat niet zo zijn, is dat helemaal niet gek. Dat vindt de fractie van D66 ook. Bovenstaande passage komt uit het concept voor de verordening leerlingenvervoer van de gemeente. Zo’n passage zoals hierboven, is minstens nog 5 keer te vinden. Dit maakt het geheel ‘zeer moeizaam’ leesbaar.

D66 dient daarom de motie ‘klare taal‘ in. Deze motie wordt ondersteund door Hart voor Schijndel en Team Meierijstad. Uit onderzoek van de Rijksoverheid is gebleken dat 95 procent van de bevolking teksten begrijpt die op B1 niveau geschreven zijn. Daarnaast begrijpt 50 procent van de bevolking teksten op C1 niveau. De motie stelt daarom: teksten die voor openbare doeleinden zijn bedoeld, hebben een maximaal taalniveau van B1 en verordeningen en regelgeving een maximaal taalniveau van C1.

En dit geldt niet alleen voor deze specifieke verordening als het aan de partijen ligt. Zij willen dit vooral doortrekken zodat politieke stukken maar ook teksten voor het publiek in de toekomst voor iedereen beter leesbaar zijn.

Daarnaast neemt D66 Meierijstad het initiatief voor nog een motie. Voor precies dezelfde verordening. Bij deze motie krijgen zij steun van Hart voor Schijndel en SP. In de verordening staat dat het leerlingenvervoer zou gelden tot een leeftijd van twaalf jaar. Voorstel in de motie is om deze maximum leeftijd te schrappen. Het komt namelijk best geregeld voor dat kinderen ouder zijn dan twaalf jaar op het moment dat zij naar het vervolgonderwijs gaan. Denk hierbij aan kinderen in het speciaal onderwijs of aan leerlingen die gewoon een jaartje over hebben moeten in het basisonderwijs.

Beide moties zullen behandeld worden in de raadsvergadering van donderdag 18 mei 2017.