Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 mei 2017

Duurzaamheid voorop

D66 Meierijstad maakt zich ernstig zorgen over de vertragingen die er zijn opgelopen rondom de vergunningverlening voor het Zwijsenhof in Veghel.

In maart van dit jaar heeft de heer Kristen van De Woningbeheerder zich uitgelaten over het negatieve advies van de welstandscommissie. Team Meierijstad gaf daardoor al eerder aan het idee te hebben dat de vergunningverlening in een impasse verkeert. Het negatieve advies van de welstandscommissie heeft slechts betrekking op twee gevels van het gebouw die vanaf de openbare weg duidelijk zichtbaar zijn. De gevel aan de Hertog Janstraat en de gevel aan de Burg. de Kuijperlaan. Team Meierijstad vroeg vervolgens of het college van B&W open staat voor een second opinion op het negatieve welstandsadvies. Het antwoord is kort door de bocht: ja. Toch riepen de antwoorden van het college vragen op bij D66 Meierijstad.

In 2011 is namelijk al geadviseerd om het gebouw van Zwijsencollege op de gemeentelijke monumentlijst te plaatsen. Vraag vanuit de fractie is onder andere of dit advies inmiddels is opgevolgd, want anders worden eisen gesteld bij het Zwijsenhof, die eigenlijk niet gesteld mogen worden.

Voor de fractie van D66 weegt ook duurzaamheidsaspect heel zwaar. Aan wie is er advies gevraagd en is het mogelijk om alsnog dat advies te ontvangen? Wat heeft voor het college zwaarder meegeteld in hun besluit: het duurzaamheidsaspect of het welstandsaspect? Voor D66 mag de duurzaamheid hier doorslaggevend zijn bij de vergunningverlening.

Het college heeft aangegeven open te staan voor een second opinion maar zegt in hun antwoord richting Team Meierijstad dat het advies van de second opinion dan leidend zal zijn. Hoe leidend? Wordt in deze herbeoordeling dan alles opnieuw meegenomen of wordt er alleen een nieuw advies gevraagd over het negatieve aspect van het advies van de welstandscommissie?

Team Meierijstad vroeg ook nog of het dan mogelijk was om van te voren met beide partijen af te spreken dat de uitkomst van de second opinion aanvaard moest worden. D66 is van mening dat een dergelijke voorwaarde niet gesteld kan en mag worden. De burger heeft namelijk altijd het recht om tegen een besluit van het college bezwaar aan te tekenen en daarnaast kan de verantwoordelijkheid voor het afwegen van verschillende aspecten door het college, nooit vooraf uit handen worden gegeven.

Alle details over de vragen die door de D66 fractie zijn gesteld zijn te vinden in Art 33 vragen Zwijsenhof inzake welstandsadvies en second opinion.