Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 april 2017

Waarom de motie werd ingetrokken

Op 6 april heeft D66 Meierijstad samen met Lijst Blanco de motie vitale landbouw en platteland ingediend. Zoals al eerder kort vermeld, is deze tijdens de raadsvergadering ingetrokken. D66 Meierijstad voorzitter Marrik van Rozendaal, vertelt waarom.

“We wilden met deze motie de onderwerpen landbouw en platteland nadrukkelijk op de agenda zetten. De motie riep op tot een integrale visie op landbouw en platteland en verwees naar de vele aspecten die te maken hebben met deze twee onderwerpen. De oppositie gaf in de eerste ronde van de vergadering aan de motie te ondersteunen. Helaas vond de coalitie het onderwerp niet belangrijk genoeg om een krachtig signaal te geven aan het college. De VVD vond dat er te veel onderdelen waren in de motie waar de gemeente niet over gaat. Team Meierijstad was van mening dat we het college-werkprogramma moesten afwachten, daar zouden veel van de onderwerpen terugkomen. Dit beaamde wethouder Van den Bogaard (Team Meierijstad) tot ons grote genoegen. Het college-werkprogramma moet er volgens de planning rond de zomer zijn. De reactie van het CDA op de motie was nogal bijzonder. Volgens deze partij is er op alle terreinen al beleid en hoeft er dus geen nieuw beleid te komen. Dat snappen wij als D66 echt niet.”

Uiteindelijk hebben D66 en Lijst Blanco de motie ingetrokken. “Zodat we deze eventueel later nog een keer kunnen indienen als het college-werkprogramma te weinig beleid en actie laat zien voor landbouw en platteland. Wij wachten vol spanning af”, sluit Van Rozendaal af.